Oferta dla dzieci

Zarówno na konsultację jak i na terapię zapraszamy dzieci od 10. roku życia.

Pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym ma formę konsultacji. Podczas wizyty psycholog rozmawia zarówno z rodzicami jak i z Dzieckiem, cały czas prowadząc obserwację Jego zachowania.  Rodzic ma okazję porozmawiać z psychologiem o niepokojących go zachowaniach dziecka. Ważnych jest także szereg kwestii, o które zapyta psycholog takich jak: przebieg ciąży, porodu, okres niemowlęcy i kamienie milowe tego okresu osiągane przez Dziecko np. samodzielne chodzenie itd…  Na podstawie obserwacji i rozmowy psycholog dziecięcy wstępnie ocenia potrzeby pacjenta i przekazuje rodzicowi zalecenia dotyczące dalszej pracy. Psycholog dziecięcy omawia z rodzicem częstotliwość spotkań i proponuje rodzaj wsparcia terapeutycznego.

Kiedy warto porozmawiać z psychologiem dziecięcym?

 • gdy rozwój dziecka budzi niepokój rodzica lub nauczycieli
 • gdy dziecko nabywa nowe umiejętności wolniej, niż jego rówieśnicy
 • gdy mowa dziecka nie rozwija się tak, jak mowa jego rówieśników
 • gdy dziecko ma trudności z nauką lub wykazuje niechęć do nauki
 • gdy dziecko staje się nadpobudliwe lub ma trudności z koncentracją uwagi
 • gdy dziecko skarży się na dolegliwości somatyczne, np. bóle brzucha, głowy, trudności ze snem, moczenie nocne, a rodzic nie widzi ich wyraźnej medycznej przyczyny
 • gdy dziecko staje się lękliwe, wycofane, nieśmiałe
 • gdy dziecko ma trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami
 • gdy dziecko przejawia trudności adaptacyjne lub problemy natury emocjonalnej
 • gdy dziecko ma trudność z panowaniem nad swoją złością lub agresją
 • gdy rodzic obserwuje problemy wieku dojrzewania, np. bunt, problemy z akceptacją własnego wyglądu lub płci, zaburzenia odżywiania, uzależnienia
 • gdy dziecko ma trudność z zaakceptowaniem nowej sytuacji rodzinnej, np. pojawienie się rodzeństwa, przeprowadzka, zmiana szkoły
 • gdy dziecko doświadczyło trudnego zdarzenia, np. rozwód rodziców, śmierć lub choroba kogoś bliskiego, wypadek
 • gdy rodzic potrzebuje wsparcia w procesie wychowawczym